Používanie jedného účtu WhatsApp vo viacerých telefónoch alebo s viacerými telefónnymi číslami

Svoj účet WhatsApp môžete overiť len s jedným registrovaným telefónnym číslom. Ak používate duálnu SIM kartu, budete si musieť zvoliť len jedno telefónne číslo, na ktorom účet WhatsApp overíte. Nie je možné používať jeden overený účet WhatsApp na dvoch rôznych telefónnych číslach.
Pokiaľ budete príliš často striedať zariadenia, v ktorých svoj účet WhatsApp používate, je možné, že po určitom čase nebudete môcť svoj účet znova overiť. Nestriedajte teda opakovane rôzne zariadenia a telefónne čísla.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie