Informacje o korzystaniu z jednego konta WhatsApp na kilku telefonach lub za pomocą kilku numerów telefonów

Twoje konto WhatsApp może zostać zweryfikowane tylko za pomocą jednego zarejestrowanego numeru telefonu. Jeśli masz telefon z dwiema kartami SIM, musisz wybrać, na którym numerze chcesz zweryfikować swoje konto. Nie ma możliwości posiadania zweryfikowanego konta WhatsApp z dwoma różnymi numerami telefonu.
Jeśli często będziesz przełączać swoje konto WhatsApp między różnymi urządzeniami, w pewnym momencie Twoje konto może zostać zablokowane, a ponowna weryfikacja nie będzie możliwa. Nie przełączaj się wielokrotnie między różnymi urządzeniami i numerami.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie