درباره استفاده از یک حساب واتساپ در چندین تلفن یا با چندین شماره تلفن

حساب واتساپ شما فقط می‌تواند با یک شماره تلفن ثبت‌شده تأیید شود. اگر تلفنتان دو سیم کارت دارد، لطفاً توجه کنید که همچنان باید یکی از شماره تلفن‌ها را برای تأیید در واتساپ انتخاب کنید. گزینه‌ای برای داشتن یک حساب واتساپ با دو شماره تلفن مختلف وجود ندارد.
اگر مرتباً حساب واتساپ خود را در دستگاه‌های مختلف جابه‌جا کنید، ممکن است به مرحله‌ای برسید که تأیید مجدد حسابتان مسدود شود. لطفاً مرتباً بین دستگاه‌ها و شماره‌های مختلف جابه‌جا نشوید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر