درباره محدودیت‌های بازارسال

هربار، می‌توانید پیام یا به‌روزرسانی کانال را برای حداکثر پنج گفتگو بازارسال کنید. اگر قصد بازارسال کردن پیام یا به‌روزرسانی‌ را دارید که برایتان بازارسال شده است، فقط می‌توانید آن را با یک گفتگوی گروهی به‌اشتراک بگذارید.
اگر پیام یا به‌روزرسانی ازطریق زنجیره‌ای متشکل از پنج یا چند گفتگو ارسال شود:
  • اینگونه برچسب زده می‌شود: «بازارسال‌شده به دفعات زیاد».
  • نماد
    frequently forwarded
    نشان داده می‌شود.
  • محدودیت بازارسال به یک گفتگو در هربار را خواهد داشت.
این کار کمک می‌کند تا مکالمات در واتساپ صمیمی و شخصی نگه داشته شود. این کار همچنین به کند شدن انتشار شایعات، پیام‌های فراگیر و اخبار کذب کمک می‌کند.
about forwarding limits
پیام‌های بازارسال‌شده سرتاسر رمزگذاری‌شده است
مانند همیشه، واتساپ نمی‌تواند محتوای هیچ‌یک از پیام‌های شخصی‌تان را در گفتگوهای سرتاسر رمزگذاری‌شده ببیند. با اینکه به‌روزرسانی‌های کانال عمومی است، وقتی انتخاب می‌کنید آن‌ها را به گفتگوهای فردی و گروهی بازارسال کنید، این به‌روزرسانی‌های بازارسال‌شده سرتاسر رمزگذاری‌شده است.
در این مقاله اطلاعات بیشتری درباره رمزگذاری سرتاسری کسب کنید.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر