วิธีออกจากกลุ่มและลบกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
คุณสามารถลบกลุ่มสำหรับสมาชิกกลุ่มทั้งหมดได้หากคุณเป็นผู้ดูแลกลุ่ม ก่อนที่คุณจะสามารถลบกลุ่มได้ คุณต้องลบสมาชิกกลุ่มทั้งหมด จากนั้นให้ออกจากกลุ่ม
เมื่อลบกลุ่ม คุณจะไม่เห็นกลุ่มในรายการแชทอีกต่อไป และประวัติการแชทจะถูกลบออกจากโทรศัพท์ของคุณ สมาชิกคนอื่นจะยังคงเห็นกลุ่มในรายการแชทของตน อย่างไรก็ตาม จะไม่มีใครสามารถส่งข้อความได้
การลบสมาชิกกลุ่ม
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
  2. แตะที่ชื่อสมาชิก > ลบออกจากกลุ่ม > ลบ
การออกจากกลุ่ม
หลังจากลบสมาชิกกลุ่มทั้งหมดแล้ว คุณจะต้องออกจากกลุ่ม
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
    • หรือปัดกลุ่มไปทางซ้ายในแท็บแชท แล้วแตะเพิ่มเติม
  2. แตะออกจากกลุ่ม > ออกจากกลุ่ม
การลบกลุ่ม
หลังออกจากกลุ่มแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะลบกลุ่มได้
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
    • หรือปัดกลุ่มไปทางซ้ายในแท็บแชท แล้วแตะเพิ่มเติม
  2. แตะลบกลุ่ม > ลบกลุ่ม
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่