Hovory z počítača

Ak ste si do počítača nainštalovali desktopovú aplikáciu WhatsApp, môžete svojim kontaktom bezplatne zavolať cez hlasový hovor alebo videohovor.
Hovory z počítača sú podporované v týchto systémoch:
  • 64-bitový Windows 10 od verzie 1903,
  • macOS od verzie 10.13.
Na prijímanie alebo uskutočňovanie hovorov v desktopovej aplikácii WhatsApp budete potrebovať:
  • výstupné zvukové zariadenie a mikrofón pre hlasové hovory a videohovory,
  • kameru pre videohovory,
  • povoliť aplikácii WhatsApp prístup k mikrofónu a kamere počítača. WhatsApp potrebuje prístup k mikrofónu počítača pre hovory a ku kamere pre videohovory.
Poznámka: Skupinové hovory v súčasnosti nie sú podporované v desktopovej aplikácii WhatsApp.
Pomocné zdroje:
Pomohlo vám to?
Áno
Nie