Sino ang nagbibigay ng iyong mga serbisyo sa WhatsApp

Epektibo sa Enero 1, 2021
Kung nakatira ka sa isang bansa o teritoryo na nakalista sa ibaba (ang “European Region,” na kinabibilangan ng mga bansa sa European Union), ang iyong mga serbisyo sa WhatsApp ay ibinibigay ng WhatsApp Ireland Limited, na siya ring data controller na responsable sa iyong impormasyon kapag ginamit mo ang mga serbisyo ng WhatsApp:
Andorra, Austria, Azores, Belgium, Bulgaria, Canary Islands, Channel Islands, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, French Guiana, Germany, Gibraltar, Greece, Guadeloupe, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madeira, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of Cyprus, Réunion, Romania, San Marino, Saint-Martin, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, mga base sa sovereign ng United Kingdom sa Cyprus (Akrotiri at Dhekelia), at Vatican City.
Kung hindi ka nakatira sa isa sa mga bansa o teritoryo na nakalista sa itaas, ang iyong mga serbisyo sa WhatsApp ay ibinibigay ng WhatsApp LLC.
Sinasagot ba nito ang iyong tanong?
Oo
Hindi