Jak používat štítky

Pomocí štítků můžete snadno roztřídit a vyhledat chaty nebo zprávy. Můžete si vytvářet štítky různých barev či názvů a označovat si jimi celé chaty či jednotlivé zprávy v chatech.
Chcete-li vytvořit štítek:
 1. Otevřete WhatsApp Business > klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na Nástroje pro společnosti > Štítek > Přidat nový štítek.
 3. Zadejte název štítku > klepněte na Uložit.
Případně klepněte na Chaty a přetáhněte obrazovku dolů. Následně klepněte na Štítky > Přidat nový štítek > zadejte název štítku > klepněte na Uložit.
Upozornění: Vytvořit lze maximálně 20 štítků.
Chcete-li štítkem označit chat či zprávu:
 • Chat: Přetáhněte chat doleva > klepněte na Více > Označit chat štítkem > zaškrtněte štítky, které chcete použít.
 • Zpráva: Dlouze stiskněte danou zprávu > klepněte na Označit štítkem > zaškrtněte štítky, které chcete použít.
Upozornění: Označíte-li chat více štítky, budou se zobrazovat vedle sebe. Označíte-li více štítky zprávu, budou se zobrazovat naskládané přes sebe.
Chcete-li vyhledat obsah označený štítkem:
 1. Klepněte na Chaty > přetáhněte obrazovku dolů > klepněte na Štítky.
 2. Klepněte na konkrétní štítek.
Na záložce Chaty také můžete klepnout na profilovou fotografii zákazníka nebo ikonu skupiny a zobrazit tak všechny štítky, kterými je daný chat označen.
Tip pro společnosti: Označíte-li chaty štítky jako například „Nový zákazník“ nebo „Stálý zákazník“, můžete si udělat lepší přehled o tom, jak vaši zákazníci nakupují.
Správa štítků
Klepněte na Chaty a přetáhněte obrazovku dolů. Poté klepněte na Štítky. Můžete provést následující změny:
 • Upravit štítek: Klepněte na daný štítek > Upravit.
 • Změnit barvu štítku: Klepněte na daný štítek > Upravit > klepněte na ikonu palety
  > zvolte barvu > klepněte na Uložit.
 • Smazat štítek: Klepněte na daný štítek > Upravit > Smazat štítek > Smazat.
Bylo to užitečné?
Ano
Ne